Thông tin
VESODUY.COM
HỆ THỐNG VÉ SỐ DUY
148 Trần Phú TV

ĐC: 148 Trần Phú, Phường 2, Tp Trà Vinh

ĐT: 0838020202

Mua vé nhận tại quầy

38 NGUYỄN ĐÁNG, P6, TP TV

ĐC: 38 Nguyễn Đáng, Phường 6, Tp Trà Vinh

ĐT: 0764756149

Mua vé nhận tại quầy

1B LÊ LỢI P4 TPTV

ĐC: 1B Lê Lợi, Phường 4, Tp Trà Vinh

ĐT: 0765202943

Mua vé nhận tại quầy

176 Trần Việt Châu CT

ĐC: 176 Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

ĐT: 0932978928

Mua vé nhận tại quầy

105 CMT8 CT

ĐC: 105 CMT8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

ĐT: 0705815979

Mua vé nhận tại quầy

23 Trưng Nữ Vương VL

ĐC: 23 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long

ĐT: 0939338992

Mua vé nhận tại quầy

85 Nguyễn Thị Tần Tp HCM

ĐC: 85 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Tp HCM

ĐT: 0933333620

Mua vé nhận tại quầy

67 Bùi Minh Trực Tp HCM

ĐC: 67 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM

ĐT: 0345.339.765

Mua vé nhận tại quầy

119 ĐIỆN BIÊN PHỦ TV

ĐC: 119 Điện Biên Phủ, P6, Tp Trà Vinh

ĐT: 0976748407

Mua vé nhận tại quầy

250 Nguyễn Thị Minh Khai TV

ĐC: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Tp Trà Vinh

ĐT: 0989275944

Mua vé nhận tại quầy